Work Out is definitief gesloten

Geachte sporters, beste leden,
Ten eerste hopen wij dat jullie allemaal gezond zijn en dat het goed met jullie gaat.

Dit schrijven is om iedereen op de hoogte te stellen over de huidige situatie van Work Out. Wij hebben samen met veel liefde, tijd, geduld en geld onze sportschool opgebouwd, mede door onze werknemers en instructeurs werd onze sportschool 10 jaar lang een bijzondere sociale plek.

Door het virus wordt in een keer de hele manier waarop wij graag werken en u dit gewend bent onmogelijk gemaakt. Helaas maakt Corona vele slachtoffers, zowel medisch als economisch.

Ook sportschool Work Out is hierdoor getroffen, dodelijk getroffen zelfs. Ons prachtige bedrijf is omgevallen door deze economische malaise en zal helaas haar deuren definitief niet meer kunnen openen, ook niet op de nu aangekondigde datum van mogelijke zeer beperkte opening 1 juli.

Het spijt ons dit te moeten vertellen aan jullie allemaal. Wij danken jullie voor jullie vertrouwen, inzet en sportieve bijdrage van de afgelopen jaren.

Met hartelijke groet,
Work Out

Work Out is closed definiteley

Dear athletes, dear members,
First, we hope that you are all healthy and that you are doing well.

This writing is to inform everyone about the situation of Work Out. Together with a lot of love, time, patience and money we have built up our gym, thanks to our employees and instructors, our gym became a special social place for 10 years.

The virus makes the whole way we like to work and you are used to this impossible at once. Unfortunately, Corona makes many victims, both medically and economically.

Gym Work Out is also affected, even deadly. Our beautiful company has collapsed due to this economic slump
will unfortunately no longer be able to open its doors. (also not on the first off July).

We are sorry to have to tell you all this. We thank you for your confidence, commitment and sporting contribution in recent years.

Yours faithfully
Work Out